Nyheter

Siste nytt publiseres her. For kurs og kongresser se også denne fanen.

search

Periode

  • År: Måned:

12 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Forskningsstipend innen diabetes

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening (NEF) ønsker både unge lovende og etablerte forskere fra hele Norge velkomne til å søke om forskningsstipend innen diabetes.

Stipendet på 75 000 NOK er ment å stimulere klinisk forskning i Norge innen terapiområdet diabetes. Alle leger som forsker innen dette feltet er velkomne til å søke. Send søknad innen 20.09.18 til atle.berger.egeland@astrazeneca.com

Gjennomgang av søknadene utføres av en uavhengig komite oppnevnt av Norsk Endokrinologisk Forening. For ytterligere detaljer, se vedlegg.

Vintermøtet 2018

Abstracts og programmet for Vintermøtet 7. - 9. mars 2018 på Geilo vil bli liggende lett tilgjengelig  (link til høyre) i noen uker til før det flyttes til arkiv. Takk for konstruktive, hyggelige og lærerike dager!

Samarbeidsmøte pancreas- og øycelletransplantasjon

Minner om det årlige samarbeidsmøte pancreas- og øycelletransplantasjon 07. februar 2018 kl 10.00-15.30 i Rødt Auditorium, RH. Se vedlegg. Påmelding innen 20. januar til  fbruseru@ous-hf.no  .

 

 

 

 

22nd Postgraduate Clinical Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Hungary 2018

Alle medlemmer skal ha fått informasjon om dette kurset. https://esepostgraduate2018.hu/

 

Fortsatt mulig å melde seg på. Program vedlagt til høyre.

 

Registration Desk: Contact No. :  +36302109670. Email :  judit@meetingsandmore.hu

 

Norsk Thyroideagruppes nasjonale seminar

Norsk Thyroideagruppe arrangerer nasjonalt seminar:Nye trender i behandling av pasienter med cancer thyroidea. Dette seminaret vil ta for seg nye trender i behandling av cancer thyroidea.

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen. Dato: 8. februar 2018. Tid: Kl 10-17

Oppdatertprogram til høyre. Det er avsatt over én time for kasuistikkpresentasjoner og paneldebatt. For denne sesjonen er det ønskelig at hver enkelt deltaker på forhånd sender inn egne kasuistikker (gjerne problemkasus) for diskusjon av panel og plenum. Send gjerne inn bildemateriell. Kasuistikker for paneldebatt sendes til: trond.bogsrud@unn.no.

Nasjonal veileder i Endokrinologi

Nasjonal veileder i Endokrinologi er klar! 

Pasientinformasjon hypoparatyreoidisme

ESE har laget en pasientinformasjon for hypoparatyreoidisme som nå er oversatt til norsk.

Nytt steroidkort ved binyrebarksvikt

Det er nå kommet nye steroidkort til bruk for pasienter med primær eller sekundær binyrebarksvikt.

Individuell refusjon av viktige legemidler ved behandling av hypoparatyreoidisme

Det har vært noen spørsmål vedrørende mulighet for refusjon av viktige legemidler ved behandling av hypoparatyreodisme.

Nytt om Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes

Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes ligger nå som søkbar html-versjon. Brukerversjonen beregnet på pasienter, ligger også som html-versjon    

Diagnostisk bruk av HbA1c ved diabetes

Arbeidsgruppens rapport om "Diagnostisk bruk av HbA1c ved diabetes" foreligger nå

Forskning og biomedisin

Det er nylig lansert nye nettsider for informasjon om medisinsk forskning og biomedisin

12 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter