Nyheter

Siste nytt publiseres her. For kurs og kongresser se også denne fanen.

search

Periode

  • År: Måned:

13 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Vintermøtet 2018

Her er abstracts og det endelige programmet for det fullbookede Vintermøtet 7. - 9. mars 2018 på Bardøla konferansehotell, Geilo. Vi gleder oss til konstruktive, hyggelige og lærerike dager. Minner om at det hele begynner 6. mars for de som skal være med på formøtet for oppdateringer av veilederen.

Samarbeidsmøte pancreas- og øycelletransplantasjon

Minner om det årlige samarbeidsmøte pancreas- og øycelletransplantasjon 07. februar 2018 kl 10.00-15.30 i Rødt Auditorium, RH. Se vedlegg. Påmelding innen 20. januar til  fbruseru@ous-hf.no  .

 

 

 

 

22nd Postgraduate Clinical Course on Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Hungary 2018

Alle medlemmer skal ha fått informasjon om dette kurset. https://esepostgraduate2018.hu/

 

Fortsatt mulig å melde seg på. Program vedlagt til høyre.

 

Registration Desk: Contact No. :  +36302109670. Email :  judit@meetingsandmore.hu

 

Norsk Thyroideagruppes nasjonale seminar

Norsk Thyroideagruppe arrangerer nasjonalt seminar:Nye trender i behandling av pasienter med cancer thyroidea. Dette seminaret vil ta for seg nye trender i behandling av cancer thyroidea.

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen. Dato: 8. februar 2018. Tid: Kl 10-17

Oppdatertprogram til høyre. Det er avsatt over én time for kasuistikkpresentasjoner og paneldebatt. For denne sesjonen er det ønskelig at hver enkelt deltaker på forhånd sender inn egne kasuistikker (gjerne problemkasus) for diskusjon av panel og plenum. Send gjerne inn bildemateriell. Kasuistikker for paneldebatt sendes til: trond.bogsrud@unn.no.

Nasjonal veileder i Endokrinologi

Nasjonal veileder i Endokrinologi er klar! 

Pasientinformasjon hypoparatyreoidisme

ESE har laget en pasientinformasjon for hypoparatyreoidisme som nå er oversatt til norsk.

Norsk Interessegruppe Diabetes i Svangerskapet

Norsk Interessegruppe Diabetes i Svangerskapet er under etablering. Det planlegges et møte i forkant av årets Vintermøte.

Nytt steroidkort ved binyrebarksvikt

Det er nå kommet nye steroidkort til bruk for pasienter med primær eller sekundær binyrebarksvikt.

Individuell refusjon av viktige legemidler ved behandling av hypoparatyreoidisme

Det har vært noen spørsmål vedrørende mulighet for refusjon av viktige legemidler ved behandling av hypoparatyreodisme.

Nytt om Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes

Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes ligger nå som søkbar html-versjon. Brukerversjonen beregnet på pasienter, ligger også som html-versjon    

Diagnostisk bruk av HbA1c ved diabetes

Arbeidsgruppens rapport om "Diagnostisk bruk av HbA1c ved diabetes" foreligger nå

Kursstøtte Consul

Det er nå mulig for norske deltakere til Consul kurset å søke om økonomisk støtte fra selskapet på inntil kr 1500,- for å dekke utgifter som ikke blir dekket andre steder

Forskning og biomedisin

Det er nylig lansert nye nettsider for informasjon om medisinsk forskning og biomedisin

13 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter