Forskningsstipend innen diabetes

Forskningsstipend innen diabetes

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening (NEF) ønsker både unge lovende og etablerte forskere fra hele Norge velkomne til å søke om forskningsstipend innen diabetes.

Stipendet på 75 000 NOK er ment å stimulere klinisk forskning i Norge innen terapiområdet diabetes. Alle leger som forsker innen dette feltet er velkomne til å søke. Send søknad innen 20.09.18 til atle.berger.egeland@astrazeneca.com

Gjennomgang av søknadene utføres av en uavhengig komite oppnevnt av Norsk Endokrinologisk Forening. For ytterligere detaljer, se vedlegg.