Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for våren 2017 med søknadsfrist 15. mars.

Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av allmennleger som vil gjennomføre forskningsprosjekter med en klar tilknytning til primærhelsetjenesten eller utforme undervisningsbidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin. Kvinner oppfordres spesielt til å søke. AFU-stipend er tiltenkt mindre omfattende prosjekter enn AMFF stipend som sikter mot ph.d. grad. Søknadsfristen er 15. mars 2017.

AF og NFA arrangerer kurs i "akuttmedisin" på Dr. Holms hotel i mars.

Årsmøtet 2016 fastsatte kontingent for 2017 til kr 300. Kontingent for assosierte medlemmer holdes uendret kr 500 for 2017.

Siste nyheter

Aktivitetskalender

Kommende aktiviteter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: