For 26 gang arrangerte AF og NFA kurs på Hurtigruten 5-10. oktober. Presentasjoner fra kurset finnes her

Neste års kurs starter 27.10. Se bildesamling under. 

Å tenke nytt når det gjelder rekrutteringen til det flotte faget allmennmedisin, engasjerer meg. I samarbeid med Fredrikstad kommune har vi laget en modell for å rekruttere unge leger til allmennmedisin. Jeg sa ja til å sette dette ut i praksis, sier Espen Storeheier, fastlege Rakkestad, legevaktsoverlege og kommuneoverlege i Fredrikstad.

Andreas Pahle (til ve.) og Henrik Vogt i NFA's faggruppe for digital helse og persontilpasset medisin har skrevet en artikkel i Tidsskriftet med tittelen "Evig liv som medisinsk mål".
"Ny teknologi muliggjør visjoner om å kunne forbedre mennesket medisinsk. Det tvinger frem en diskusjon om det viktigste spørsmålet: Hva er medisinens mål? Det viktigste spørsmålet for fremtidens helsevesen er så stort at det nesten aldri stilles: Hva skal medisinens mål være?"

Dersom du følger NFA på facebook, har du kanskje fått med deg at vi det siste året har laget rekrutterings-og omdømmefilmer for allmennmedisin. Vi har fått god respons på disse, både fra myndigheter, medisinstudenter og befolkningen ellers. 

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: