Nå kan man melde seg på Allmennmedisinsk våruke fra 23. april - 27. april i Tønsberg.

Her blir det arrangert:

  • Grunnkurs A del 2
  • Grunnkurs D
  • Emnekurs i MUPS
  • Emnekurs i Praktiske ferdigheter i allmennpraksis
  • Ledelseskurs del 1
  • Kurs i Helsepolitikk
  • Kurs i Normaltariffen

Det blir også et variert og spennende sosialt program.

Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av allmennleger som vil gjennomføre forskningsprosjekter med en klar tilknytning til primærhelsetjenesten eller utforme undervisningsbidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for våren 2018 med søknadsfrist 15. mars.

NFA oppfordrer alle fastleger til å besvare undersøkelsen om fastlegers tidsbruk. Fastleger som ikke har mottatt invitasjon til å delta i undersøkelsen, må henvende seg til Norsk kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm) v/ tone.morken@uni.no. Nklm vil sende ut en lenke med undersøkelsen til de fastlegene som ikke har fått invitasjon, i bolker. Derfor vil det kunne ta inntil 2 døgn fra henvendelse er mottatt, til invitasjonen ligger i fastlegens avtalte innboks for e-post.  

Fastlegene kan begynne på undersøkelsen hvilken ukedag de vil, men er de først påbegynt må det registreres 7 dager fortløpende. Undersøkelsen avsluttes 22. januar.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: