EPJ-løftet

EPJ - løftet er et program for forbedring av journalsystemene for legekontor. Det omfatter systemene Infodoc Plenario, System X og CGM allmenn. Programmet er finansiert ved avsetninger i normaltariffoppgjøret, og budsjettet har vært 17 mio kroner årlig fra 2014. Prosjektledelsen ligger i e-Helsedirektoratet. Det er også startet tilsvarende programmer for fysioterapijournal og pleie/omsorgsjournal.

SKILs nettside om delprosjektene finnes her.

 

Mer om emnene

Referansegruppa for EPJ og elektronisk samhandling i NFA markerte 5 års jubileum i oktober 2015. Det ble utgitt en beskrivelse av historien fra de første systemene tidlig på 1980-tallet til i dag, ELIN-prosjektene på 2000-tallet, og EPJ-løftet fra 2010 og utover, om de store nasjonale prosjekter og om utfordringene ved å ta i bruk en standardisert teknologi.

Tidsskriftet brakte 17.11 en nyhetsartikkel om EPJ løftet med intervju med leder i NFA, Petter Brelin. Se artikkelen her