Faggrupper

Faggruppene står sentralt i NFAs faglige aktiviteter. En faggruppe arbeider med et felt innenfor allmennmedisinen.
Målet for gruppens arbeid kan være å utarbeide en rapport eller annen publikasjon, arrangere kurs, utarbeide retningslinjer eller handlingsprogram, utarbeide faglige råd mm. Gruppene kan påta seg et tidsavgrenset oppdrag eller ha et mer langsiktig perspektiv med fagutvikling på sitt felt. Retningslinjer og budsjettrammer for gruppenes drift vedtas av årsmøtet. 

Leder: Geir Sjaastad

Tone Dorthe Sletten (mail) leder faggruppen for barns helse, og Kari Løvendahl Mogstad (mail) er medlem.

Opprettet 2016.

Medlemmer 2017

Leder Karsten Kehlet (kakehlet@gmail.com)
Ronny Cassels, Helen Brandstorp, Marit Karlsen, Guttorm Johnsen, Morten Larsen 

NFAs referansegruppe for EPJ ble etablert vinteren 2010. Leder er Susanne Prøsch.

Gruppas formål er å fremme god forståelse og håndtering av gastrointestinale problemer i allmennpraksis gjennom forskning, undervisning og kunnskapsformidling.

Nyopprettet referansegruppe november 2013 - se egen nyhetssak her:

Gruppens navn: Faggruppe mot overdiagnostikk
Gruppen ble opprettet i januar 2015.

Leder for gruppen er Geir Dunseth. 

Leder er Torgeir Gilje Lid (torgeir.gilje.lid@eiganes.nhn.no

 

Leder: Bente Thorsen
E-post:  thoben@ous-hf.no 

Faggruppe smertemedisin ble etablert i november 2017. 

 Leder: Harald Elvsåshagen - elvsaash@online.no

Leder: Karoline Lund, e-post:karolinelund3@gmail.com

Retningslinjer for referansegruppene

Mer om emnene