Digital helse og persontilpasset medisin

Gruppen ble opprettet 2017

Ledere er Henrik Vogt og Andreas Pahle

Mer om emnene