Distriktsmedisin

Opprettet 2016.

Medlemmer 2017

Leder Karsten Kehlet
Ronny Cassels, Helen Brandstorp, Marit Karlsen, Guttorm Johnsen, Morten Larsen