Elektronisk pasientjournal

NFAs referansegruppe for EPJ ble etablert vinteren 2010. Leder er Susanne Prøsch.

Gruppen har ekstern hjemmeside her. Her finnes oversikt over medlemmer og over gruppens aktiviteter.

Mer om emnene