Kognitiv terapi

  

Medlemmer:

Bente Aschim  (leder)
Jon Aga 
Janecke Thesen
Guri Svendsen
Lars Moland
Nils Kolstrup
Randi Kasin
Reidun Kismul
Sverre Lundevall

Mer om emnene