Legevakt

Referansegruppa ble opprettet i desember 2005 etter initiativ fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm), med åpen og bred invitasjon, også på Eyr. Gruppa er åpen og det er plass til flere med engasjement for legevakt

Referansegruppen er bredt sammensatt, både geografisk, mht legevaktsstørrelser, organisering og kjønn og alder. Erfaringsmangfoldet og de ulike perspektivene er vår klare styrke. Vi ser derfor på meningsutvekslingene og drøftingene innad som verdifulle og viktige for deltagernes egen virksomhet; - som lokale legevaktsleger og -ledere, som kursarrangører, som forskere og fagutviklere, til artikkelskriving og som foredragsholdere. Videre vil et bredt meningsmangfold være nyttig for mer helsepolitisk virksomhet og fagmedisinsk arbeid innad i legeforeningen.

I 2009 var NFS sitt årsmøte kurs i legevaktsmedisin. Referansegruppens medlemmer som samtidig er ansatt på Nklm, leder av Nklm og leder av referansegruppen var kurskomité.

Hvert år deltar representanter fra referansegruppen på de store tverrfaglige konferansene til Nasjonalt legevaktsforum. Et nasjonalt nettverk initiert av legevaktsykepleiere i 1997 (se lenke). Jan–Petter Lea er i 2009 valgt inn i styret her.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin sitt forslag til Nasjonalt handlingsplan for legevakt ”…er hjelpa nærmast” har vært i fokus i 2009. 8. oktober ble et seminar arrangert av referansegruppen sammen med Nklm der også ledere for NFA og Af var med. Følgende resolusjon ble vedtatt:

…………er hjelpa nærmast?

Deltakerne på seminaret mener legevakttjenestene må styrkes og stiller seg bak hovedinnholdet i Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt. Det er nødvendig med en egen forskrift for legevakt for å kunne sikre rammene og kvalitetskravene til denne tjenesten. Vi ber om at handlingsplanen følges opp snarest.