Muskel- og skjelettlidelser i allmennpraksis

NFAs referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser består av Satya Sharma (leder), Jan Robert Grøndahl, Kurt Andreassen, Bård Natvig, Erik L. Werner, Øystein Holmedal og Pål Kristensen. Gruppa er faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra farmasøytisk industri.

Referansegruppas medlemmer vil dele sin kompetanse med leserne gjennom programposter om utvalgte kliniske emner med denne nettsiden som utgangspunkt. Målgruppa er allmennpraktiserende leger. Stoffet vi formidler, bygger på egen erfaring og skal være underbygget med dokumentasjon og referanser som den interesserte leser selv kan vurdere. Ingen persongjenkjennbare opplysninger skal formidles. Faglig ansvar for den enkelte programpost ligger hos forfatteren, som har brukt resten av referansegruppa som et kommentarpanel underveis i prosessen.

Til nå har vi laget programposter om
Steroidinjeksjoner
Artrose
Kroniske muskelsmerter
Tennisalbue

Vi forutsetter at du refererer til kilde hvis du ønsker å bruke materialet vårt i annen sammenheng.  

Mer om emnene

Dokumentet "Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser i allmennpraksis" er utarbeidet av NFAs referansegruppe for muskel- skjelettlideler, og godkjent i NFAs styremøte 14. oktober 2010.