Praktisk kvalitetsarbeid (nedlagt gruppe)

Gruppen er lagt ned pr 1.1.17. Oppgavene ligger etter dette til Senter for kvalitet i legekontor (skilnet.no)

Historisk:

Referansegruppa for praktisk kvalitetsarbeid ble etablert vinteren 2004. Gruppa består av :

Aage Bjertnæs, Jannik Falhof, Marit Gjølme, Frøydis Gullbrå, Sirin Johansen, Inger Lyngstad, Reidar Moskvil, Kristin Prestegaard, Lars Moland og Janecke Thesen (leder). Bente Aschim, Bjørnar Nyen og Gro Bengtson (leder i Helsesekretærforbundet) er assosierte medlemmer av referansegruppa

Gruppa er faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra farmasøytisk eller medisinteknologisk industri.

Referansegruppas medlemmer vil dele sin kompetanse med leserne gjennom programposter om utvalgte kliniske emner med denne nettsiden som utgangspunkt. Målgruppa er allmennpraktiserende leger. Stoffet vi formidler, bygger på egen erfaring og skal være underbygget med dokumentasjon og referanser som den interesserte leser selv kan vurdere. Ingen persongjenkjennbare opplysninger skal formidles. Faglig ansvar for den enkelte programpost ligger hos forfatteren, som har brukt resten av referansegruppa som et kommentarpanel underveis i prosessen.

Til nå har vi laget programposter om telefontilgjengelighet, hvordan redusere ventetiden (flere forskjellige presentasjoner), laboratoriekvalitet, bedre flyt i hverdagen, ventetidsregistrering, den effektive pasientjournalen, brukerundersøkelser (flere forskjellige presentasjoner), forebygging av faglige feil, internkontroll, ventetid på venterommet., hvor velorganisert er legekontoret (Maturity Matrix).

Vi forutsetter at du refererer til kilde hvis du ønsker å bruke materialet vårt i annen sammenheng.