Psykiatri

Leder for gruppen er Geir Dunseth. 

Referansegruppen ønsker å etablere en slags tenketank for utveksling av tanker og ideer, samt formidle gode kursprogarm, smarte prosjekter, gode samhandlingsverktøy etc. De ønsker også å utveksle tanker om strategier og endringer som kan føre til en bedre organisering av psykiatrien, dvs bedre samarbeid mellom fastleger, psykiske helsearbeidere, avtalespesialister og DPS'er.

Gruppen består av:

Leder:
Geir Dunseth, fastlege,
Psyk-PKO Sykehuset i Vestfold / HSØ
E-post: geidun@siv.no

Øvrige medlemmer:
Anne Stubdal, fastlege
Psyk-PKO i Nordfjord og praksiskorrdinator i Helse Førde / Helse Vest
Tlf: 416 75553
E-post: astubdal@ulvedal.no

Astri Marie Dolva, fastlege
Psyk-PKO DPS Asker / HSØ
E-post: AstriMarie.Dolva@vestreviken.no

Mette Christin Lerfaldet
Fastlege Sokna legekontor.
Praksiskonsulent Vestre Viken HF,Ringerike sykehus
tlf 47303266
E-post: met.chr@hotmail.com

Tina Ollila Uglebakken, PKO Helse Finnmark

Einar Moltu, fastlege Bærum
E-post: einar.moltu@vestreviken.no 

 

Mer om emnene