Km godtgjørelse egen bil 2017

Fra 2017 blir det endring i statens skattefrie sats for kilometergodtgjørelse. Skattefri sats blir justert ned til kr 3,50 per km.

Legeforeningen vil benytte skattefri sats fom 2016.

Tillegg for passasjer blir fortsatt kr. 1,- pr. km.

 

Mer om emnene