Km godtgjørelse egen bil 2014

Gjeldende sats er kr. 4,05 pr. km.
Passasjergodtgjørelse kr. 1,00 pr. person.

 

Mer om emnene