Km godtgjørelse egen bil 2015

Gjeldende sats er kr. 4,10 pr. km.
Passasjergodtgjørelse kr. 1,00 pr. person.

 

Mer om emnene