Høringsuttalelser

Bruk søkefeltet for å finne gamle høringsuttalelser. Foreningens høringsuttalelser fra 2007 er publisert.

 

search

Periode

  • År: Måned:

473 sider. Side 1 av 24

Rekkefølge:

Høring –NOU 2017: 12 Svikt og svik

Til Legeforeningen

18. oktober 2017

Høring –NOU 2017: 12 Svikt og svik

Til Legeforeningen

18. oktober 2017

Høring –NOU 2017: 12 Svikt og svik

Til Legeforeningen

18. oktober 2017

Høring – Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Til Legeforeningen

Dto: 14. oktober 2017

Høring – Innspill til hjernehelsestrategien

Til Legeforeningen

Dato: 1. oktober 2017

Høring – forslag til retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler.

Til Legeforeningen

Dato: 5. september 2017

Høring – Endring av førerkortforskriften

Til Legeforeningen

Dato: 31. august 2017

Høring - Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget)

Til Legeforeningen

Dato: 29. august 2017

Høring – Pakkeforløp psykisk helse og rus

Til Legeforeningen

Dato: 29. august 2017

Høring – Veileder i oppfølging av brukere med store og sammesatte behov

Til Legeforeningen

Dato: 18. august 2017

Høring - Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Til Legeforeningen

Dato: 15. august 2017

Høring - Forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv

Til Legeforeningen

Dato: 18. august 2017

Høring - Forslag om varig lagring av blodprøver i nyfødtscreeningen

Til Legeforeningen

Dato: 13. august 2017

Høring - pasientens legemiddelliste

Til Legeforeningen

Dato: 13. august 2017

Høring - Forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak

Til Legeforeningen

Dato: 6. august 2017

Høring – Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst

Til Legeforeningen

Dato: 20. juli 2017

Høring - Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv

Til Legeforeningen

Praha, 29.06 2017

Høring: Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Til Legeforeningen
Dato: 2. juni 2017

Høring - Kompetansebehov i barneverntjenesten

Til Legeforeningen
Dato: 2. juni 2017

Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper

Til Legeforeningen

Dato: 7. mai 2017

473 sider. Side 1 av 24