Høringsuttalelser

Bruk søkefeltet for å finne gamle høringsuttalelser. Foreningens høringsuttalelser fra 2007 er publisert.

search

Periode

  • År: Måned:

480 sider. Side 1 av 24

Rekkefølge:

Høring – Register over drap og vold med dødelig utgang

Til Legeforeningen

Dato: 20.desember 2017

Høringsuttalelse ”Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi”

Til Legeforeningen

Dato: 28. november 2017

Forslag til fase1 for innføring av pakkeforløp for hjerneslag

Til Legeforeningen

Dato: 22. november 2017

Høring - Utredning av risiko for vold

Til Legeforeningen

Dato:  19. november 2017

Høring -Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Til Legeforeningen

Dato: 15. november 2017

Høring – nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

Til Legeforeningen

Dato: 9. november 2017

Høring – Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek-begrenset gyldighetstid for antibiotikaresepter.

Til Legeforeningen

Dato: 24. oktober 2017

Høring – Praktisk veileder i håndtering av NSAID overfølsomhet

Til Legeforeningen

Dato: 24. oktober 2017

Høring – Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3

Til Legeforeningen

Dato: 24. oktober 2017

Høring –NOU 2017: 12 Svikt og svik

Til Legeforeningen

18. oktober 2017

Høring – Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Til Legeforeningen

Dto: 14. oktober 2017

Høring – Innspill til hjernehelsestrategien

Til Legeforeningen

Dato: 1. oktober 2017

Høring – forslag til retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler.

Til Legeforeningen

Dato: 5. september 2017

Høring – Endring av førerkortforskriften

Til Legeforeningen

Dato: 31. august 2017

Høring - Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget)

Til Legeforeningen

Dato: 29. august 2017

Høring – Pakkeforløp psykisk helse og rus

Til Legeforeningen

Dato: 29. august 2017

Høring – Veileder i oppfølging av brukere med store og sammesatte behov

Til Legeforeningen

Dato: 18. august 2017

Høring - Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Til Legeforeningen

Dato: 15. august 2017

Høring - Forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv

Til Legeforeningen

Dato: 18. august 2017

Høring - Forslag om varig lagring av blodprøver i nyfødtscreeningen

Til Legeforeningen

Dato: 13. august 2017

480 sider. Side 1 av 24