Høringsuttalelser

Bruk søkefeltet for å finne gamle høringsuttalelser. Foreningens høringsuttalelser fra 2007 er publisert.

 

search

Periode

  • År: Måned:

457 sider. Side 1 av 23

Rekkefølge:

Høring - Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv

Til Legeforeningen

Praha, 29.06 2017

Høring: Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Til Legeforeningen
Dato: 2. juni 2017

Høring - Kompetansebehov i barneverntjenesten

Til Legeforeningen
Dato: 2. juni 2017

Høring - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3 Tjenestetyper

Til Legeforeningen

Dato: 7. mai 2017

Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

Til Legeforeningen

Dato: 4. mai 2017

Høring – oppheving av forskrift om kommunenes dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester

Til Legeforeningen

Dato: 17. mars 2017

Høring – Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Til Legeforeningen

Dato: 17. april 2017

Høring - forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

Til Legeforeningen

Dato: 17. mars 2017

Høring – oppheving av forskrift om kommunenes dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester

Til Legeforeningen

Dato: 17. mars 2017

Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og – 3

Til Legeforeningen

Dato: 1. mars 2017

Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

Til Legeforeningen

Dato: 12. februar 2017

Høring - Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

Til Legeforeningen

31. januar 2017

Høring – Nasjonal e-helsestrategi versjon 0.7 handlingsplan for perioden 2017-2020

Til Legeforeningen

30. januar 2017

Høring – ny retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

Til Legeforeningen

27. januar 2017

Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut

Til Legeforeningen

25. januar 2017

Høring - NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Til Legeforeningen

20. januar 2017

Høring – rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern

Til Legeforeningen

5. januar 2017

Høring – Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose

Til Legeforeningen

5. januar 2017

Høring NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

Til Legeforeningen

20. desember 2016

Høring - Nasjonal faglig retningslinje om demens

Til Legeforeningen

20. desember 2016

457 sider. Side 1 av 23