Kurs/utdanning

  

Mer om emnene

En del presentasjoner fra tidligere kurs er lagt inn under det enkelte kulepunkt.

AU er et fast underutvalg i NFA , og har som mandat å  fremme allmennmedisin i  grunnutdanningen  og fremme videre og etterutdanning.