Solstrandkurset 2017 - presentasjoner

Emnekurs Idrett som medisin

Niels Gunnar Juel: Retningslinjer skulder
Eirik Vikane: Rygg enkelt og greit 
Eirik Vikane: Hjernerystelse
Lene Haakstad: Fysisk aktivitet i svangerskap 
Thomas Mildestvedt: Motivasjonsarbeid i praksis 
Sigurd Mikkelsen: Hva er smerte? 
Tomm Kristoffersen: Legg, ankel, fot 
Bo Skagen: Trening som terapi 
Ole P Hjelle: Trening som  medisin - med fastlegene på laget 

Emnekurs Indremedisin  

Eivind Meland: Hypertensjon i allmennpraksis 
Rune Bjørneklett: Nyrefysiologi - nyresykdom
Rune Bjørneklett: Pasient med lav GFR 
Thomas Knoop: Nyresvikt og proteinuri som risikofaktor for hjertekarsykdom 
Marte Mellingsæter: Fall hos eldre 
Marte Mellingsæter: Skrøpelighet 
Bjørn Erik Neerland: Delirium - vanlig og utfordrende tilstand 
Christine Gulla: Legemidler og eldre
Gaute Vollan: Legemidler hjerte


Mer om emnene