Norsk forening for allmennmedisin - egne kurs og kongresser

En del presentasjoner fra tidligere kurs er lagt inn under det enkelte kulepunkt.

 • Allmennmedisinsk våruke

   Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen arranger våruka i begynnelsen av mai hvert år. Uka inneholder kliniske emnekurs, kurs i helsepolitikk m.v., og årsmøtene i de to foreningene avholdes. Våruka 2018 blir holdt i Tønsberg i uke 17  

 • Geilokurset

  AF og NFAs Geilokurs arrangeres hvert år i mars, på Dr Holms Hotel.  

 • Hurtigrutekurset (Nord-Norgekurset)

  NFA og AF inviterer årlig til kurs i september/oktober for allmennpraktiserende leger på Hurtigruta.

 • Nidelvkurset (tidligere Røroskurset)

  AF og NFAs kurs i fysikalsk medisin har i en årrekke blitt arrangert på Røros og Lillehammer. Fra 2013 blir kurset arrangert i Trondheim, omkring månedsskiftet januar-februar.

 • Primærmedisinsk uke - PMU

  PMU arrangeres annethvert år i oktober i Oslo. Arrangementet er et samarbeid mellom NFA, Allmennlegeforeningen og Norsam (fagmedisinsk forening for samfunnsmedisin).

Mer om emnene