Kontakt oss

Norsk forening for allmennmedisin
Akersgata 2, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 90 10
E-post: nfa@nfa.legeforeningen.no

Rådgiver: Charlotte Ibsen Henriksen, tlf. 23 10 91 19
charlotte.ibsen.henriksen@legeforeningen.no

Spesialrådgiver/lege: Tor Carlsen tlf. 23 10 90 00
tor.carlsen@legeforeningen.no

Mer om emnene