Kvalitet

Arbeid for  kvalitetsutvikling i allmennmedisinsk praksis står sentralt i NFAs virksomhet.

Foreningen har eget utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, KUP . Les videre på disse nettsidene.

Mer om emnene

Senter for kvalitet i legekontor startet opp 1.1.15 i Bergen, med Nicolas Øyane, fastlege i Bergen,  som daglig leder. 

Nicolas Øyane

Du finner utførlig informasjon om SKIL på hjemmesiden:  www.skilnet.no