Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

231 sider. Side 1 av 12

Rekkefølge:

Derfor er jeg lege - Starter på null

Å tenke nytt når det gjelder rekrutteringen til det flotte faget allmennmedisin, engasjerer meg. I samarbeid med Fredrikstad kommune har vi laget en modell for å rekruttere unge leger til allmennmedisin. Jeg sa ja til å sette dette ut i praksis, sier Espen Storeheier, fastlege Rakkestad, legevaktsoverlege og kommuneoverlege i Fredrikstad.

Hva er medisinens mål?

Andreas Pahle (til ve.) og Henrik Vogt i NFA's faggruppe for digital helse og persontilpasset medisin har skrevet en artikkel i Tidsskriftet med tittelen "Evig liv som medisinsk mål".
"Ny teknologi muliggjør visjoner om å kunne forbedre mennesket medisinsk. Det tvinger frem en diskusjon om det viktigste spørsmålet: Hva er medisinens mål? Det viktigste spørsmålet for fremtidens helsevesen er så stort at det nesten aldri stilles: Hva skal medisinens mål være?"

Hvorfor velge allmennmedisin?

Dersom du følger NFA på facebook, har du kanskje fått med deg at vi det siste året har laget rekrutterings-og omdømmefilmer for allmennmedisin. Vi har fått god respons på disse, både fra myndigheter, medisinstudenter og befolkningen ellers. 

Lungedagene 2017

NFAs Faggruppe for astma og kols og Lunger i Praksis inviterer til Lungedagene 2017. Kurset finner sted på Thon Hotel Opera i Oslo fra 8.-11. november. 

Nytt styre i NFA fra 1.9.17

Det nye styret ble valgt på årsmøtet i Tromsø i april og består av fra ve. Kjartan Olafsson, Florø, Petter Brelin, Halden (leder) , Ståle Sagabråten, Nesbyen (nestleder), Espen Storeheier, Degernes, Andreas Pahle, Oslo, Stefan Hjørleifsson, Bergen Foran: Bente Mjølstad, Bergen,  Anette Fosse, Mo i Rana,  Sirin Johansen, Tromsø, Nina Wiggen, Oslo.

Utlysning av stipend til allmennpraktikere

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) og Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) utlyser stipender med søknadsfrist 15. september 2017.

12 grunner til å melde seg på Hurtigrutekurset

Ikke gå glipp av høstens vakreste eventyr! For 26 gang arrangerer AF og NFA kurs på Hurtigruten.

Kurskomiteen har laget en bildesamling med smakebiter fra årets program og høydepunkter fra tidligere års kurs.

Elektronisk påmelding og program for kurset finner du her.

God sommer fra NFA!

Foreningens leder Petter Brelin gir i årets sommerbrev til medlemmene noen betraktninger om noen av de viktige sakene for NFA - fagmedisinsk forening for allmennmedisin:
Rekruttering av nye leger til allmennmedisin, oppstart av forskningsnettverk i allmennmedisin, utvikling av Senter for kvalitet i legekontor, myndighetenes arbeid  med register  for primærhelsetjenesten, og utprøving av såkalte primærhelseteam. Les brevet her.

Presentasjoner fra årets Solstrandkurs

Årets Solstrandkurs hadde fysikalsk medisin og indremedisin som temaer. Innsendte presentasjoner finnes her.

Velkommen til Hurtigrutekurset (Nord-Norgekurset) 2017!

Hurtigrutekurset 2017 vil bli avholdt fra 6. oktober - 10. oktober på M/S Finnmarken. Kurset går på strekningen mellom Kirkenes og Trondheim.

Temaer er idrettsmedisin og folkehelse. Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs med 23 timer for spesialiteten allmennmedisin.

Vi har viktige samfunnsoppdrag!

Leder i NFA Petter Brelin snakket om foreningens allmennmedisinske samfunnsoppdrag i talen til årsmøtet under Våruka i Tromsø 27. april: Fagutvikling, kvalitetsutvikling, kompetanseheving. Være pasientenes og fagets forsvarere i møte med myndigheter og andre sterke aktører i samfunnet. I kjernen ligger spørsmålet som ble tatt opp til diskusjon på årsmøtet: Gir vi nok til dem som trenger mest? Les Petter Brelins tale her.

Utposten ble årets Løvetannprisvinner

- Utposten er et slags faglitterært lavterskeltilbud. Det skal være plass til mye forskjellig stoff - av ulike sjangre. Men det bør være praksisnært - og holde såpass kvalitet at vi blir tatt på alvor, sa redaktør Tom Sundar i takketalen.

Derfor er jeg lege - Eit nærsjukehus i distrikt

Tidlegare var prosentdelen av hjerneslagpasientar som fekk behandling med trombolyse mykje lågare i Hallingdal enn i resten av Vestre Viken helseforetak. CT-maskina gjev eit meir likeverdig helsetilbod til befolkninga i dalen, sier Øystein Lappegard, kommuneoverlege, Ål.

Kjernejournal innført for hele befolkningen fra 1.mars

Alle fastleger har nå mulighet for å ta i bruk kjernejournal. Med kjernejournal har du for første gang i historien tilgang til medisinske opplysninger om hele den norske befolkning inn i ditt journalsystem. Opplysningene er ikke ordinære journalopplysninger men kun «kjerneinformasjon» om pasienten, beregnet på de gangene du sitter med en ukjent pasient eller av andre grunner mangler viktig opplysninger om den pasienten som du skal behandle.

Sakspapirer til årsmøte 2017

NFAs årsmøte for 2017 avholdes torsdag 27. april på Scandic Ishavshotel Tromsø.

Presentasjoner fra Geilokurset 20.–24. mars 2017

AF og NFA arrangerer kurs i "akuttmedisin" på Dr. Holms hotel i mars.
Presentasjoner fra kurset finnes her.

Derfor er jeg lege - Vår plikt å behandle alle likt

Rådet har en ganske uavhengig rolle, følger med på det som er dagsaktuelt og arrangerer også seminarer for fordypning i enkelte temaer. Bioetikk og etikk i idrettsmedisin er sannsynlig framtidige temaer, sier Svein Aarseth, leder av Rådet for legeetikk.

Hvem fortjener Løvetannprisen 2017?

Norsk forening for allmennmedisin skal i år dele ut Løvetannprisen under Allmennmedisinsk våruke i Tromsø (24.-28. april).Ta en kikk på kriteriene under, og send forslag til en god kandidat. Dette er en fin mulighet til å fremheve en kollega som gjør en ekstra innsats!

Velkommen til Solstrandkurset

På programmet i år har vi:
FYSIKALSK MEDISIN – trening som medisin
INDREMEDISIN - når organene svikter

 

Grunnkurskatalog for videreutdanning i allmennmedisin

Den reviderte utgaven av grunnkurskatalogen har endelig blitt presentert. Veilederen for kursarrangører og kurskomiteer er utarbeidet av spesialitetskomiteen i allmennmedisin i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin.
Veilederen kan lastes ned her.

 

231 sider. Side 1 av 12

search

Spesialiteter