Utlysning av forskningsmidler fra Allmennmedisinsk forskningsfond

Allmennmedisinsk forskningsfond har som formål å fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser og bidra til etablering og nasjonal koordinering av aktivitetene ved de fire allmennmedisinske forskningsenhetene.

AMFF  tildeler stipend av varighet fra 3 til 12 måneder i 100 % stilling (maksimalt ett årsverk i hver utlysningsrunde) til forskningsprosjekter innen det allmennmedisinske fagfeltet.

Søknadsfristen er 15.9.11. Se nærmere opplysninger.