Utlysning av stipender til allmennpraktikere

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) utlyser stipender for våren 2013 med søknadsfrist 15. september 2012.

 

Det kan søkes om stipend for 1 til 6 måneder for allmennpraktikere som ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt og/eller medvirke til et undervisningsopplegg i allmennmedisin eller samfunnsmedisin. Se full utlysningstekst.

For støtte til større phd-prosjekter, oppfordres personer til å søke stipender gjennom AMFF. Mer informasjon om AMFF finner du her.