Gjør kloke valg - Legeforeningen ønsker innspill

Legeforeningen har siden desember 2016 arbeidet med en norsk versjon av Choosing Wisely Campaign, et bredt internasjonalt initiativ mot overdiagnostikk og overbehandling. Siden NFA i lengre tid har engasjert seg i overdiagnostikk og behandling, og i 2016 publiserte sitt policydokument, var det naturlig å være blant de første fagmedisinske foreningene til å involvere seg i kampanjen. Vi vil nå gjerne ha innspill i dette arbeidet. 

Gjør kloke valg - Legeforeningen ønsker innspill
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Gjør kloke valg er en legeledet kampanje som oppmuntrer klinikere og pasienter til å velge trygge og gode helsetjenester som (1) det er god evidens for, (2) ikke er duplikat av andre tester eller prosedyrer, (3) ikke påfører skade, og (4) som virkelig er nødvendig. Kampanjen skal fremme pasientsikkerhet, kvalitet og profesjonalitet, og skal IKKE være en sparekampanje.

I den første delen av prosjektet har fagmedisinske foreninger utarbeidet lister innenfor eget fagområde med anbefalinger om tester, prosedyrer eller behandling som ofte er unyttige og som i verste fall kan skade. Anbefalingene må være støttet av evidens, være transparente og være godt forankret i fagmiljøet. De foreningene som har laget anbefalinger har hatt disse på høring internt i foreningen, og hos tilgrensende spesialiteter. Stadig flere fagmedisinske foreninger ønsker å involvere seg.

Parallelt med arbeidet i de fagmedisinske foreningene, planlegger Legeforeningen en kampanje rettet mot befolkningen. Formålet er å formidle at mer helsetjenester ikke alltid er bedre, og fremme fire spørsmål som pasienten oppfordres til å stille legen når det er aktuelt å utføre tester, prosedyrer eller behandling: (1) Er det virkelig nødvendig? (2) Hva er risikoen og bivirkningene? (3) Finnes det tryggere alternativ? (4) Hva skjer om jeg ikke gjør noe?

NFA ber om tilbakemelding til forslagene under - send epost til nfa@nfa.legeforeningen.no -  gjerne med tittel "Gjør kloke valg". 

Fem foreløpige forslag til kloke valg for allmennmedisin

Mer om emnene