Hva er medisinens mål?

Andreas Pahle (til ve.) og Henrik Vogt i NFA's faggruppe for digital helse og persontilpasset medisin har skrevet en artikkel i Tidsskriftet med tittelen "Evig liv som medisinsk mål".
"Ny teknologi muliggjør visjoner om å kunne forbedre mennesket medisinsk. Det tvinger frem en diskusjon om det viktigste spørsmålet: Hva er medisinens mål? Det viktigste spørsmålet for fremtidens helsevesen er så stort at det nesten aldri stilles: Hva skal medisinens mål være?"

Mer om emnene