Kjernejournal innført for hele befolkningen fra 1.mars

Alle fastleger har nå mulighet for å ta i bruk kjernejournal. Med kjernejournal har du for første gang i historien tilgang til medisinske opplysninger om hele den norske befolkning inn i ditt journalsystem. Opplysningene er ikke ordinære journalopplysninger men kun «kjerneinformasjon» om pasienten, beregnet på de gangene du sitter med en ukjent pasient eller av andre grunner mangler viktig opplysninger om den pasienten som du skal behandle.

I kjernejournal kan du bl.a. finne: Pårørendeinfo med kontaktopplysninger, fastlegeopplysninger, legemidler, kritisk informasjon (allergier, implantater mm) tidligere behandlere i spesialisthelsetjenesten og noe info som pasienten selv kan legge inn.  Som pasientens behandlende lege kan du også legge inn kritiske opplysninger om pasienten som du kjenner til for at også andre behandlere skal kunne vite om dette.

For å lære mer om kjernejournal kan du slå opp på:

https://ehelse.no/e-resept-kjernejournal-og-helsenorgeno/kjernejournal

En demoversjon av kjernejournal finner du på:

http://kj-opplaering.helsedirektoratet.no/hpp-webapp/kjernejournal.html#/brukergruppevalg  

Mer om emnene