Tilleggskontingent for NFAs medlemmer

NFAs årsmøte 2017 vedtok å ilegge medlemmene en tilleggskontingent på kr 500 for 2018. Vedtaket om tilleggskontingent gjelder både for obligatoriske medlemmer i NFA og for assosierte medlemmer.

Tilleggskontingent for NFAs medlemmer

Begrunnelsen for tilleggskontingent er styrets og årsmøtets ønske om å fortsette det faglige arbeidet i den kommende periode i samme omfang som tidligere. 

Vedtaket fra årsmøtet finner du her.

Beløpet blir innkrevet sammen med den øvrige kontingenten til Legeforeningen.

 Spørsmål kan rettes til NFAs sekretariat - nfa@nfa.legeforeningen.no.

Mer om emnene