Lungedagene 2017

NFAs Faggruppe for astma og kols og Lunger i Praksis inviterer til Lungedagene 2017. Kurset finner sted på Thon Hotel Opera i Oslo fra 8.-11. november. 

Lungedagene 2017
Foto: Colourbox


Også i år arrangeres det to ulike emnekurs fortløpende.Du kan velge å delta på et av kursene, eller du kan velge å ta begge kursene. Redusert kursavgift hvis du tar begge kursene.

Målsettingen er å bidra til økt kunnskap for leger og medarbeidere innen disse viktige deler av faget allmennmedisin.

Hele legekontoret er velkommen! Det tilbys egne sesjoner for medarbeidere. 

Påmelding her

Invitasjon
Program