2018

search

Periode

 • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Derfor er jeg lege - God tilrettelegging fra kommunen

- Vi jobber godt med pasientene våre. Fastlegene på Skreia legesenter har såkalt 0-avtale, det vil si at per capita tilskuddet går til kommunen i sin helhet. Kommunen holder lokalene, ansetter og lønner medarbeiderne, og slik får vi anledning til å jobbe godt klinisk, sier Nora Langballe Rosseland, fastlege, Skreia legekontor.

Velkommen til Hurtigrutekurset (Nord-Norgekurset) 2018!

Hurtigrutekurset 2018 vil bli avholdt fra 26. oktober - 30. oktober på M/S Finnmarken. Kurset går på strekningen mellom Kirkenes og Trondheim.

Tema for årets kurs er ungdomshelse. Kurset søkes godkjent som klinisk emnekurs med 23 timer for spesialiteten allmennmedisin. Utdanningsfond II kan søkes for dekning av utgifter til reise og opphold.  Påmelding innen 25.6.18. 

Derfor er jeg lege - Viktig å ha et godt samarbeid med kommunen

Seks fastleger og en turnuslege i Honningsvåg er ansvarlig som gruppe, for 3200 pasienter. Legene dekker opp fravær ved permisjoner og ferier for hverandre, slik at kommunen ikke trenger vikarer. Dette gir en stabil og god legetjeneste, noe som er avgjørende for å gi befolkningen et godt helsetilbud når uvær setter inn og fly ikke kan lande. Se intervjuet med Bjørn Nordang og Erik Langfeldt, Nordkapp legekontor.

Derfor er jeg lege - Lettere å rekruttere leger som er fra distriktet

- Det er erfaringen vår. God tilrettelegging og et godt faglig tilbud gjør at mange av de som er hos oss ønsker å bli fastleger, sier fastlege og leder i Sogn og Fjordane legeforening, Ronny Cassells. Kommuneoverlege Jon Helge Dale i Flora kommune har rekruttert leger til kommunen i snart 40 år. Han er ikke i tvil, tilknytning til lokalområdet er av stor betydning.

Faggruppe bekymret over innføring av generisk bytte av inhalatorer som inneholder formoterol/budesonid og salmeterol/flutikason

NFAs faggruppe for astma og KOLS har sendt ett høringsinnspill til SLV som uttaler stor bekymring for dette og hvor vi legger frem den faglige dokumentasjon som ligger til grunn for vår motstand. 

NFAs årsmøte og leders tale

Les leders tale fra NFAs årsmøte 2018 i Tønsberg her.

Våruka Tønsberg 23.-27.4 : Presentasjoner fra kurs

Forelesninger som ønskes publisert, finnes her.

Derfor er jeg lege - Godt arbeidsmiljø gir god pasientbehandling

Skal jeg som fastlege fungere i jobben må jeg ha trygge, gode rammer rundt meg. Det betyr flinke medarbeidere, gode lokaler og kolleger som tar vare på hverandre. Det tette samarbeidet med legesenterets psykologer og fysioterapeuter er en ressurs, sier Jørn Ahlqvist, fastlege, Hisøy legesenter, Arendal.

Geilokurset 12.-16.3.18

AF og NFA har arrangert Geilokurset i mars: I år med emnekurs i kardiologi og ettermiddagskurs med tema mestring.

Presentasjoner fra kurset finnes her.

 

Hvem fortjener Løvetannprisen 2018?

Norsk forening for allmennmedisin skal i år dele ut Løvetannprisen under Allmennmedisinsk våruke i Tønsberg (23.-27. april).Ta en kikk på kriteriene under, og send forslag til en god kandidat. Dette er en fin mulighet til å fremheve en kollega som gjør en ekstra innsats!

Allmennmedisinsk våruke 2018

Nå kan man melde seg på Allmennmedisinsk våruke fra 23. april - 27. april i Tønsberg.

Her blir det arrangert:

 • Grunnkurs A del 2
 • Grunnkurs D
 • Emnekurs i MUPS
 • Emnekurs i Praktiske ferdigheter i allmennpraksis
 • Ledelseskurs del 1
 • Kurs i Helsepolitikk
 • Kurs i Normaltariffen

Det blir også et variert og spennende sosialt program.

Stipend fra AFU høst 2018

Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av allmennleger som vil gjennomføre forskningsprosjekter med en klar tilknytning til primærhelsetjenesten eller utforme undervisningsbidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Utlysning av stipend til allmennpraktikere

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) utlyser stipender for våren 2018 med søknadsfrist 15. mars.

Undersøkelse om fastlegers tidsbruk

NFA oppfordrer alle fastleger til å besvare undersøkelsen om fastlegers tidsbruk. Fastleger som ikke har mottatt invitasjon til å delta i undersøkelsen, må henvende seg til Norsk kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm) v/ tone.morken@uni.no. Nklm vil sende ut en lenke med undersøkelsen til de fastlegene som ikke har fått invitasjon, i bolker. Derfor vil det kunne ta inntil 2 døgn fra henvendelse er mottatt, til invitasjonen ligger i fastlegens avtalte innboks for e-post.  

Fastlegene kan begynne på undersøkelsen hvilken ukedag de vil, men er de først påbegynt må det registreres 7 dager fortløpende. Undersøkelsen avsluttes 22. januar.

Nyttårsbrev fra leder Petter Brelin

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin skriver nyttårsbrev til medlemmene om arbeidet for å styrke fastlegeordningen og allmennmedisinen.

 • Vi må rydde i fastlegenes oppgaveportefølje
 • Vi trenger mer kunnskap om hva som fyller fastlegenes arbeidstid, og oppfordrer til å delta i Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse som lanseres nå
 • NFA støtter primærhelseteam-piloten, som har potensiale til å gi bedre tjenester til pasienter med størst behov for medisinske tjenester
 • NFA har tatt initiativ for å få etablert et nasjonalt opplegg for videokonsultasjon, med pasienter og samarbeidspartnere 

15 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter