Faggruppe bekymret over innføring av genereisk bytte av inhalatorer som inneholder formoterol/budesonid og salmeterol/flutikason

NFAs faggruppe for astma og KOLS har sendt ett høringsinnspill til SLV som uttaler stor bekymring for dette og hvor vi legger frem den faglige dokumentasjon som ligger til grunn for vår motstand. 

Faggruppe bekymret over innføring av genereisk bytte av inhalatorer som inneholder formoterol/budesonid og salmeterol/flutikason

Når SLV nå likevel velger å innføre dette - mot råd fra ett samlet faglig miljø og pasientorganisasjonene - finner vi det nødvendig å minne alle leger på viktigheten av å følge dette opp ekstra for de pasientene som rammes av dette. Det er stor fare for dårligere sykdomskontroll ved generisk bytte på apotek. Studier viser at etterlevelsen reduseres signifikant for pasienter som utsettes for generisk bytte på apotek. 

 

SLV skriver selv i sin vurdering at 'Legen kan reservere mot generisk bytte dersom det er medisinske årsaker til det. Medisinsk årsak kan blant annet være at man anser at pasienten ikke vil klare å håndtere et bytte av inhalator.' Fagruppa fremhever derfor at man i lys av den dokumentasjon som foreligger, ved hver forskrivning, må gjøre en grundig vurdering av om generisk bytte er trygt.  

 

Les hele høringssvaret her.

Mer om emnene