NFAs årsmøte og leders tale

Les leders tale fra NFAs årsmøte 2018 i Tønsberg her.

NFAs årsmøte og leders tale

Mer om emnene