Om oss

Norsk forening for allmennmedisin er en fagmedisinsk forening. NFA arbeider med å utvikle faget allmennmedisin, herunder grunn-, videre- og etterutdanning, forskning, kvalitetsutvikling og etikk. Organisasjonen har mange ledd; beskrevet nærmere på hjemmesiden.

Alle medlemmer av Dnlf kan være medlem av NFA. Spesialister i allmennmedisin og fastleger tilmeldes automatisk.

NFA samarbeider med Allmennlegeforeningen (AF), som er allmennlegenes yrkesforening. AFs oppgave er å arbeide for gode rammebetingelser for allmennmedisinsk arbeid, bl.a. lønns- og arbeidsvilkår og arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten.