NFA årsmøte 2018

Norsk forening for allmennmedins årsmøte ble avholdes torsdag 26. april 2018 kl 13-18 på Quality Hotel Tønsberg.

Sak 1
Innkalling
Valg av ordstyrere, tellekorps og referenter

Sak 2
Dagsorden
Forretningsorden

Leders tale

Sak 3
Helsepolitisk verksted: En norm for fastlegekontor – hva skal vi tilby våre pasienter?

Sak 4
Årsmelding 2017

Sak 5
Arbeidsprogrammet 2017-2019

Sak 6
Vedtektsendringer: Kunngjøring av årsmøte i tidsskrift og Fag-Alis

Sak 7
Innsendte forslag

Sak 8
Regnskap 1. januar - 31. desember 2017
Signert regnskap
Signert revisjonsberetning

Sak 9
Forslag til vedtak budsjett 2019
Forslag til budsjett 2019
Forslag til budsjett per aktivitet 2019
Honorarutvalgets innstilling


Sak 10
Valg av Underutvalg: Kvalitetsutvalg, Forskningsutvalg, Klassifikasjonsutvalg og Honorarutvalg
Valgkomiteens innstilling

Sak 11
Fastsettelse av tid og sted for årsmøtet 2019

Mer om emnene