Underutvalg

 
AKU skal i nært samarbeid med styret, AFU og KUP arbeide for å fremme allmennmedisinsk kode- og klassifikasjonssystemer for bruk i praksis, kvalitetsutvikling og forskning. Utvalget skal delta i kode- og klassifikasjonsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

AU er et fast underutvalg i NFA , og har som mandat å  fremme allmennmedisin i  grunnutdanningen  og fremme videre og etterutdanning. 

AFU skal i samarbeid med styret i NFA arbeide for å fremme allmennmedisinsk forskning.
 

Mer om emnene