Elektronisk søknadsskjema til AFU-stipend

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

  • Ved første søknad til AFU (nye prosjekt): Tidsplan, søkers CV, skriftlig bekreftelse på veiledning og tilknytning til Allmennmedisinsk forskningsenhet og/eller allmennmedisinsk universitetsseksjon/faggruppe
  • Ved søknad om forlengelse av prosjektstøtte: Oppdatert prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, veiledererklæring og annen informasjon relevant for søknad

Viktig: Alle vedlegg må samles til ett dokument (pdf-format), som lastes opp i "browse"-feltet under. OBS! Merk at søknaden totalt skal bestå av maks 10 sider, hvorav protokollen kan utgjøre maks 5 sider.

Framdriftsplan og sluttrapport
AFU krever at det sendes en framdriftsrapport til AFU-sekretariatet i slutten av det halvåret stipendet er mottatt (se eget skjema). AFU krever dessuten en sluttrapport eller kopien av en eventuell publikasjon når prosjektet er avsluttet. Sluttrapporten sendes til Allmennmedisinsk forskningsutvalg, v/ Tove Rutle, Sjøbergvn. 32, 2066 Jessheim. E-mail: rmrtove@online.no

Søknaden mottas av AFUs sekretariat, og eventuelle spørsmål kan rettes til rmrtove@online.no.Tekniske spørsmål om søknadsskjemaet kan rettes til tor.carlsen@legeforeningen.no

Søknadsskjema

Fornavn
Etternavn
Adresse
Epost arbeidssted
Telefon arbeidssted
Mobil
Prosjektnavn
Forskningstilknytning (Allmennmedisinsk forskningsenhet og/eller universitetsseksjon/forskningsgruppe
Hovedveileder
Har du søkt AFU-stipend tidligere?
Hvis ja, oppgi antall stipendmåneder
Søker stipend for antall måneder
Tilleggsopplysninger
Last opp dokument i pdf-format (maks 10 sider, hvorav protokoll maks 5 sider)
 

Mer om emnene