Handlingsplan for legevakt 2009

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin presenterte i 2009 Handlingsplan for legevakt.   Les mer på kompetansesenterets nettsider (lenke)

Mer om emnene