Medlemmer i KUP

Fra 1.9.16 til 31.8.18 har KUP denne sammensetningen

Leder Gunnar Frode Olsen epost: gunfrode@online.no 
Nestleder Janecke Thesen e-post: janecke.thesen@isf.uib.no
Medlem Torunn Eide epost tbeide@online.no 
Medlem Inger Lyngstad e-post inger.lyngstad@gmail.com
Medlem Tone Dorthe Sletten e-post tone.dorthe.sletten@gmail.com
Medlem Hilde Moseby Berge e-post hildemosebyberge@hotmail.com

Varamedlemmer:

Mark Fagan og Jens Lind-Larsen

Observatør fra Allmennlegeforeningen: Elisabeth Stura

Mer om emnene