Ressurser for kvalitetsarbeid

Faggruppe for  praktisk kvalitetsarbeid ble nedlagt etter oppprettelse av Senter for kvalitet i legekontor (SKIL). Gruppa samlet en rekke praktiske ideer for kvalitetsarbeid. Dette stoffet finnes nå hos SKIL : 

https://www.skilnet.no/idebank/

Mer om emnene