Referansegruppa for praktisk kvalitetsarbeid

Referansegruppa i praktisk kvalitetsarbeid har egen nettside med en rekke praktiske ideer for kvalitetsarbeid.

Mer om emnene