Strategi for kvalitetsutvikling i allmennmedisin 2009

Strategien forutsetter en  kapasitetsøkning i allmennlegetjenesten, og at  legevakt reorganiseres i tråd med forslagene i Handlingsplan for legevakt

Mer om emnene