Verktøykassa

 


 

Innholdet i verktøykassa kan være til hjelp i planlegging og gjennomføring av endringer i din virksomhet, og for å støtte den kontinuerlige forbedringsprosessen. Verktøy og metoder kan være hjelpemiddler til å dokumentere fakta, til å finne årsaker til problemer, og til å finne de riktige løsningene. De kan være til hjelp i å forbedre prosedyrer, systemer, kvalitet og sikkerhet.

NB
Vi anbefaler Kunnskapssenterets verktøykasse,  der innholdet er mer oppdatert enn i KUPs verktøykasse. De kan allikevel til tider supplere hverandre der innholdet er overlappende.


 

Kunnskapssenterets verktøykasse

Mer om emnene

En oversikt over verktøy og metoder for forbedring av kvalitet ble presentert i 2010.

Rapporteringverktøy for allmennmedisinsk journal.