Kognitiv terapi

  

Medlemmer:

Janecke Thesen (leder)
Jon Aga 
Bente Aschim
Guri Svendsen
Lars Moland
Morten Laudal
Nils Kolstrup
Randi Kasin
Reidun Kismul
Sverre Lundevall

Mer om emnene