Medlemsinformasjon fra NFA

Informasjonsbrev om saker knyttet til foreningens virksomhet sendes ut til medlemmene på den e-post adressen som er registrert i Legeforeningens arkiv.

search

Periode

  • År: Måned:

89 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Medlemsinfo 3.5.2018

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening 

Påskehilsen fra Petter Brelin

Medlemsinfo 28.2.2018

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

Ekstrautgave medlemsinfo 7.2.2018

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

Medlemsinfo 5.2.2018

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

Medlemsinfo 18.12.2017

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

Medlemsinfo 30.10.2017

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

Medlemsinfo 3.10.2017

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

Medlemsinfo 6.9.2017

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

Velkommen til Lungedagene 2017

Medlemsinfo 6.7.2017

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

Tilbud om klinisk emnekurs fra Senter for kvalitet i legekontor

 

Medlemsinfo 12.6.2017

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

Medlemsinfo 12.5.2017

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

Medlemsinfo 31.3.2017

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

Invitasjon til årsmøte 2017

Medlemsinfo 2.3.2017

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

Emnekurs i endokrinologi på Hamar 12.-13.4.18

 

Medlemsinfo 30.1.2017

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

Medlemsinfo 22.12.2016

Nyheter fra allmennlegenes fagmedisinske forening

89 sider. Side 1 av 5

search

Spesialiteter