Ramazzini nr 1 - 2018 har blitt forsinket fra trykkeri, men her er den elektronisk

Som tittelen antyder er dette nummeret viet Arbeidsulykker. Temaet belyses bredt fra ulike vinkler og bransjer.

I tillegg tas temaet om gravide i arbeidslivet og bedriftens gravide-politikk opp.

Vårkonferansen 2018 arrangeres på Soria Moria 25. - 26. april.
Programmet (se vedlegg) vil være av interesse for mange, med mange spennende områder og foredragsholdere. Meld deg på Vårkonferansen nå - vi ønsker nettopp deg som leser dette hjertelig velkommen!

Her kan du lese det siste og rykende ferske Ramazzini med tema om gravide og arbeid.

I dette nummeret forteller redaktøren at han overlater roret til nye krefter.

Arbeidsmedisin.no benytter sjansen og sender med dette hilsen til vårt skogbaserte alternativ.

Mange hilsner og takk for utmerket arbeid til avtroppende redaktør Håkon Lasse Leira og lykke til til påtroppende Anniken Sandvik!

Arbeidsmedisiner Jan Vilhelm Bakke og arbeidspsykolog Knut Inge Fostervold har skrevet en oversiktsartikkel om dette temaet. Artikkelene er nylig publisert i et temanummner i "Helserådet".

 

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Disse sidene utarbeides i samarbeid med

Norsk arbeidsmedisinsk forening

Her ser du de mest besøkt sidene

Kurs-Koordinatorene lager sine rulleringsplaner for obilgatoriske kurs. Det har vært ønske om å ha mer info på disse rulleringsplanene for arbeidsmedisin. I samråd med spesialistkomiteen har arbeidsmedisin.no prøvd å holde sin egen rulleringsplan oppdatert.

Det har ikke vært mulig å få til en samkjøring med kurskoordinatorenes rulleringsplan (nå Langtidsplan for obligatoriske kurs) og vi vil heretter anbefale å bruke denne.  Den er også tilgjengelig fra kurskatalog-sidene.