Årsmøte for NAMF/NFAM er allerede berammet til onsdag 10. mai i Stavanger. Vårkonferansen blir på samme tid og sted, 10-11.mai 2017.

Arbeidstilsynet har oppdatert skjema Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade (154b/c) som brukes ved melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade til Arbeidstilsynet.   

Det nye skjemaet presiserer nødvendigheten av å kreve pasientens samtykke for å kunne melde arbeidsrelatert skade til Arbeidstilsynet.

For meldinger om arbeidsrelatert sykdom er skjemaet endret slik at det er tydeligere at pasienten må samtykke til at Arbeidstilsynet bruker pasientens navn ved en eventuell oppfølging av meldingen. 

Det nye skjemaet kan bestilles eller lastes ned på Arbeidstilsynets hjemmeside: http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=259596

Espen Slettmy tiltrer som ny sekretariatsleder for NAMF fra 1.3.17, fordi nåværende sekretariatsleder Synne B, Staalen slutter i Legeforeningen.

Forskningsprisen 2016 gikk til Jose Hernan Alfonso for artikkelen: 

 

”Self-reported occupational exposure to chemical and physical factors and risk of skin problems: A 3-year follow-up study of the general working population of Norway”
Acta Dermato-Venereologia 2015;95:959-62.

 

Jose Hernan Alfonso, Jacob B. Thyssen, Tore Tynes, Ingrid Sivesind Mehlum, Håkon A. Johannessen.

 

Arbeidsmedisin.no gratulerer!

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Disse sidene utarbeides i samarbeid med

Norsk arbeidsmedisinsk forening

Her ser du de mest besøkt sidene

Rulleringsplanen for arbeidsmedisinske obl. kurs er oppdatert. Flere kurs er nå oppført med konkrete datoer.

Det er noe usikkerhet ang. arrangerte kurs i 2016/2017, følg med på de siste oppdateringer. 

Namf arrangerer nytt kurs til Svalbard i september 2017. Kurset vil gå onsdag - mandag med kursdager torsdag, fredag og søndag som tidligere.