Årsmøte for NAMF/NFAM er allerede berammet til onsdag 10. mai i Stavanger. Vårkonferansen blir på samme tid og sted, 10-11.mai 2017.

Espen Slettmy tiltrer som ny sekretariatsleder for NAMF fra 1.3.17, fordi nåværende sekretariatsleder Synne B, Staalen slutter i Legeforeningen.

Forskningsprisen 2015 gikk til Jose Hernan Alfonso for artikkelen: 

 

”Self-reported occupational exposure to chemical and physical factors and risk of skin problems: A 3-year follow-up study of the general working population of Norway”
Acta Dermato-Venereologia 2015;95:959-62.

 

Jose Hernan Alfonso, Jacob B. Thyssen, Tore Tynes, Ingrid Sivesind Mehlum, Håkon A. Johannessen.

 

Arbeidsmedisin.no gratulerer!

 

Departementet legger til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd og bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker måte, og skissere og vurdere ulike modeller som alternativ til dagens bedriftshelsetjenesteordning.

Les mer om dette på regjeringen.no

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Disse sidene utarbeides i samarbeid med

Norsk arbeidsmedisinsk forening

Her ser du de mest besøkt sidene

Rulleringsplanen for arbeidsmedisinske obl. kurs er oppdatert. Flere kurs er nå oppført med konkrete datoer.

Det er noe usikkerhet ang. arrangerte kurs i 2016/2017, følg med på de siste oppdateringer. 

Namf arrangerer nytt kurs til Svalbard i september 2017. Kurset vil gå onsdag - mandag med kursdager torsdag, fredag og søndag som tidligere.