Ramazzini nr 1 - 2018 har blitt forsinket fra trykkeri, men her er den elektronisk

Som tittelen antyder er dette nummeret viet Arbeidsulykker. Temaet belyses bredt fra ulike vinkler og bransjer.

I tillegg tas temaet om gravide i arbeidslivet og bedriftens gravide-politikk opp.

En ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og legger i sin rapport frem mulige fremtidige modeller av bedriftshelsetjenesten. Rapporten vil bli publisert 25. mai på regjeringen.no.

 

Som oppfølging av dette holdes det et seminar tirsdag 5. juni

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/seminar-om-bedriftshelsetjenesteordningen/id2600431/

 

Arbeidsmedisiner Jan Vilhelm Bakke og arbeidspsykolog Knut Inge Fostervold har skrevet en oversiktsartikkel om dette temaet. Artikkelene er nylig publisert i et temanummner i "Helserådet".

 

Vårkonferansen 2018 arrangeres på Soria Moria 25. - 26. april.
Programmet (se vedlegg) vil være av interesse for mange, med mange spennende områder og foredragsholdere. Meld deg på Vårkonferansen nå - vi ønsker nettopp deg som leser dette hjertelig velkommen!

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Disse sidene utarbeides i samarbeid med

Norsk arbeidsmedisinsk forening

Her ser du de mest besøkt sidene

Kurs-Koordinatorene lager sine rulleringsplaner for obilgatoriske kurs. Det har vært ønske om å ha mer info på disse rulleringsplanene for arbeidsmedisin. I samråd med spesialistkomiteen har arbeidsmedisin.no prøvd å holde sin egen rulleringsplan oppdatert.

Det har ikke vært mulig å få til en samkjøring med kurskoordinatorenes rulleringsplan (nå Langtidsplan for obligatoriske kurs) og vi vil heretter anbefale å bruke denne.  Den er også tilgjengelig fra kurskatalog-sidene.