Under årsmøte til NAMF og NFAM i Stavanger ble det valgt nytt styre og ny leder.

Er du eller har du kollegaer som er klare til å starte i veiledningsgruppe i arbeidsmedisin? Tre grupper skal starte høsten 2017. Benytt denne anledningen til å komme videre med spesialistutdanningen. Påmelding til konsulent Ruth Skolseg i legeforeningen, medisinsk fagavdeling.

Regjeringen oppnevnte 10.2.2017 en ekspertgruppe for å utrede alternative modeller for bedriftshelsetjenesten (BHT).

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-gjennomga-bedriftshelsetjenesteordningen/id2538419/

Forskningsutvalget i NAMF har gjennomgått 2016-årgangen av Ramazzini utfra kriteriene fastsatt for Ramazziniprisen:
«Artikkelen skal ha en bedriftslege som førsteforfatter og være basert på et prosjekt i bedriftshelsetjenesten. Prisen tildeles første gang på vårkonferansen 2017 og skal gis til forfatteren av en artikkel publisert det foregående året.»Med denne avgrensningen var det en kandidat som skilte seg klart ut.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Disse sidene utarbeides i samarbeid med

Norsk arbeidsmedisinsk forening

Her ser du de mest besøkt sidene

Kurs-Koordinatorene lager sine rulleringsplaner for obilgatoriske kurs. Det har vært ønske om å ha mer info på disse rulleringsplanene for arbeidsmedisin. I samråd med spesialistkomiteen har arbeidsmedisin.no prøvd å holde sin egen rulleringsplan oppdatert.

Det har ikke vært mulig å få til en samkjøring med kurskoordinatorenes rulleringsplan (nå Langtidsplan for obligatoriske kurs) og vi vil heretter anbefale å bruke denne.  Den er også tilgjengelig fra kurskatalog-sidene.

 

Namf arrangerer nytt kurs til Svalbard i september 2017. Kurset vil gå onsdag - mandag med kursdager torsdag, fredag og søndag som tidligere.