Obligatorisk kurs: Psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet. Psykosomatikk.

Kurset arrangeres 2-4. mai i 2018 på STAMI - se vedlegg!