Vår-konferansen 2018

"Vi planlegger Vårkonferanse på Soria Moria 25. - 26. April 2018.
Vi ønsker å lage et program som vil være av interesse for mange, og jobber med å finne spennende områder og foredragsholdere.
Sett av dagene allerede nå, vi ønsker nettopp deg som leser dette nå hjertelig velkommen!"

Vår-konferansen 2018

Vi har fått flere gode ideer fra tidligere års evalueringer, og bruker disse i arbeidet med et innholdsrikt program. I tillegg vet vi at disse dagene er både hyggelige og åpner for gode kollegiale relasjoner, så det er ingen grunn til ikke å komme.

Mer om emnene