På årsmøtet i oktober 2017 ble det valgt nytt styre i NFBE.

 

Nå er det utlyst reisestipend fra NFBE for 2019

Mariam Løfwander mottok reisestipend fra NFBE og deltok på ASBrS i Las Vegas 26.-30.04.2017. Vedlagt følger rapport fra møtet. 

Anette Heie mottok reisestipend fra NFBE og har besøkt Skånes Universitetssjukhus for å se på robotassistert adrenalectomi. Rapport fra oppholdet vedlagt.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet