Oslo 16.-18. oktober 2017

www.nmss.no

Mariam Løfwander mottok reisestipend fra NFBE og deltok på ASBrS i Las Vegas 26.-30.04.2017. Vedlagt følger rapport fra møtet. 

Anette Heie mottok reisestipend fra NFBE og har besøkt Skånes Universitetssjukhus for å se på robotassistert adrenalectomi. Rapport fra oppholdet vedlagt.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: