Oslo 16.-18. oktober 2017

www.nmss.no

Birgitte Brandt fikk reisestipend fra foreningen og har levert fyldig referat fra San Antonio Breast Cancer Symposium desember 2014.

Anette Heie mottok reisestipend fra NFBE og har besøkt Skånes Universitetssjukhus for å se på robotassistert adrenalectomi. Rapport fra oppholdet vedlagt.

Siste nyheter

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs: