Årsmøtekurset om kontaktallergi i Bergen 20.4.2017

Til alle medlemmer av NFDV:

Vedlagt er pdf-filer av PowerPoint-presentasjonene for de fleste foredragene på årsmøtekurset om kontaktdermatitt i Bergen nylig.

Vi takker foredragsholderne for gode foredrag, og for at de stiller disse slidene til disposisjon for NFDVs medlemmer.

På vegne av kurskomiteen: Katarina Zak Stangeland

VEDLEGG: