Årsrapporter UEMS og NFDVs kvalitetsutvalg

Til alle medlemmer av NFDV:

Vedlagt følger årsrapporter for 2016-17 fra hhv. UEMS og NFDVs kvalitetsutvalg.

Rapportene vil også bli tilgjengelig på NFDVs nettsider.

På vegne av styret: Petter Gjersvik

Årsrapport UEMS 2016-17
Rapport fra Kvalitetsutvalget 2016-17