Høstmøtet 2017 åpent for påmelding

Til alle medlemmer:

NFDVs høstsymposium 2. og 3. november 2017 er nå åpent for påmelding.

Bruk denne lenken for nærmere informasjon om møtested, program og påmelding:

http://www.ccnorway.no/nfdv2017/

Vi ser frem til et spennende møte med faglig oppdatering, informasjon fra legemiddelindustrien og kollegialt samvær!

Petter Gjersvik, leder

Alexander Stefou, leder i kurskomiteen